Dinlenesi

Dinlenesi Hatay Türküsü

Şu karşı ki dağda kar var duman yok
Benim sevdiceğimde din var iman yok
Vardım baktım nazlı yarim evde yok

Ver benim sazım efendim ben gider oldum
Süremedim lavantayı konsola koydum

Şu karşıki dağda titrer dallar
Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller
Kader kısmet böyleyimiş ne yapsın eller

Ver benim sazım efendim ben gider oldum
Süremedim lavantayı konsola koydum

Yöre: Hatay
Kaynak Kişi: Emel Akçay – Halide Alkan
Derleyen ve notaya alan: Muzaffer Sarısözen

1947- HATAY