İletişim

Ali SALUR (Ph.D)
Assoc. Prof. Dr.
Doç. Dr.

alisalur@gmail.com  &  alisalur@hitit.edu.tr
Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ,Biyoloji Bölümü
19030-ÇORUM / TÜRKİYE

Hitit University, Faculty of Arts & Sciences ,Department of Biology
19030- ÇORUM / TURKIYE